SERVICII

  Înființarea și înregistrarea asociației de proprietari

 • Întocmirea documentației (statut, acord de asociere, procese verbale, etc.).
 • Obținerea sentinței judecătorești (depunerea dosarului cu actele de înregistrare la Judecătorie și ridicarea sentinței).
 • Obținerea Codului de înregistrare fiscală (întocmirea documentaței, depunerea dosarului la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice și ridicarea CIF-ului).
 • Comandare ștampile.

 

  Managementul financiar al Asociaţiei de Proprietari

 • Transferul utilităţilor comune.
 • Preluarea facturilor de la furnizorii de utilităţi, servicii, lucrări şi materiale.
 • Citirea apometrelor sau contactare locatari pentru transmiterea indexului şi înregistrarea acestuia (după caz, în funcţie de imobil).
 • Calcularea sumei de plată aferentă fiecărui apartament, transmiterea notelor de cosum şi afişarea listelor de cheltuieli.
 • Încasarea cotelor de întreţinere.
 • Plata facturilor.
 • Colaborarea eficientă cu furnizorii de utilităţi, servicii şi lucrări pentru remedierea problemelor apărute.
 • Întocmire notificări (în funcţie de solicitări şi necesităţi).
 • Elaborarea şi eliberarea de adeverinţe.
 • Depunerea declaraţiilor fiscale (unde este cazul).

 

  Alte servicii asigurate împreună cu firmele grupului şi prin recomandarea colaboratorilor noştri

 • Montarea interfonului.
 • Montarea cutiilor poştale şi avizierelor.
 • Curăţenie după constructor.
 • Curăţenie de întreţinere.
 • Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi.
 • Întreţinerea instalaţiilor de apă, canalizare, electrice, etc.
 • Zugrăveli la spaţiile comune.
 • Dezinfecţie/dezinsecţie/deratizare.
 • Execuţie de confecţii metalice (copertine, garduri, porţi, puncte gospodăreşti, etc).